Phần mềm hữu ích với Internet
By vietlam_307
#569757 CÁCH PHA BANG THÔNG
Rảnh thi share cho các ban dung chơi thôi, con tuy thuộc vào do may mắn của tung vung thành phố, nong thon nữa nha,...

1/ USb E1550, E173, ...(các dòng E)


+ Tạo Dial - up (Đối voi nhung máy có rui thi không cần tạo)
Vao Click Phải chuột My Network Places -> properties -> Create a new connection

làm như trong hình
cuối cùng la next và finishedTiếp theo neu ban để ý ma thay trong cửa so Network Connections mà co bieu tượng ở Lan or Hispeed Internet thi disable hết cho ve 2 cái man hinh bạc hết nha


+ buoc tiep theo là thông cống

Vào phan mem D-com

Công cụ -> lựa chọn


Sau do chon mạng


Chọn dòng chi GMS -> áp dụng( dữ nguyen bang công cụ khong duoc tắt đi, de nguyen vậy ta chuyen qua bước kế tiếp)


Tiếp theo Mo dial up

Start-> connect to -> viettel -> dial( tên nha mang mình đặt)


Chờ sau khi connecting xong ta thuc hiện buoc tiep theo

Quay lai bang công cu chon lại mạng Chỉ UTMS


Áp dụng -> ok

hoàn thanh cong việc bạn co the làm gì tuỳ thích
Lưu ý:

- mỗi lan mo máy tính ban deu phải làm như vậy


2/ USb MF100, MF190, MF 190s ...(các dòng MF)

+ Cung tao Dial up (neu co trên may tinh rùi thi khong cần, cách cai dat như của Dòng E)

+ Download phan mem D-com về Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! ( MF 190, 190s không cần)

và có giao dien quản lý giong the này thi khong cần


(tháo phan mem quản lý D-Com cu ra trước khi cai dặt cái moi nay vào)

Cài dat xong phần mềm trên, bạn open bieu tượng D-com 3G tren màn hình desktop

Vào Công cụ -> Lua chon -> chọn mạng -> chi GPRS -> áp dụng ( cho cho mạng GPRS có sóng) -> start -> connect -> Viettel ( ten nhà mạng)

Quay lai bang công cụ de chon mạng một lan nua Click Chỉ UMTS ap dụng -> thoát -> kết nối

Mai minh se up hinh co bản là như vậy,....Còn các USB khac mình sẽ share sau.

Chúc các bạn thành công, cho mình xin cái TKS nếu làm được

Share qua forum khác xin để lại nguồn,...
By hackermutrang
By Tyce
#569835 đã bao la có vùng duoc vung không - cai nay là do so den hay không
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement