Phần mềm hữu ích với Internet
By mua_saochoi09
#569714 mình van vao được bình thường mà,có thay gi khác lạ đâu

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By giocuonthangmay_giocuonthangmay
#569720 Thông bao moi từ Fshare:


" ĐÃ VAO LAI ĐƯỢC BÌNH THUONG NHU CON MƯỜNG THANG MAN! "


Mọi nguoi cho nên quá manh động...
By Adael
#569721 Theo thong tin lan truyen tren mạng thì tu qua nay fshare da bi ngưng cung cap dich vụ up,down giong nhu megaupload trước day vi các van de liên quan voi bản quyền hay sao đó...

Mấy hom gan đây thì fshare khong thể truy cap vao được!


Hiện van chua có phản hoi chinh thức nào tu phia Fshare về van de trên. trên nui xuong à....vào bình thuong download tẹt lun.....quăng luu dan qua i.rắc nhé
By hanh_onlylove_810
#569725 Xem them thong tin chi tiet va các chứng cu dan đến việc may ban bị giới han truy cập

Có chuyen gi vậy?


Máy tinh cua bạn hay mot may tính trong he thong mạng cua ban đã bi nhiem virus. Virus nay giup cho tội pham online sử dụng may tinh hay he thong mạng cua ban để gởi thu rac hay tan cong các website khác.

Vì sao toi lai thấy trang này?


Trang web nay đang tham gia vao một dự an giup người su dung phòng chong cac tấn công tu ben ngoài, đồng thoi huong dẫn người dung cach diệt nếu da bi lây nhiễm

tui phải lam gi bây giờ?


Hãy luôn bao dam rằng phần mem chong virus cua ban được cap nhat đầy đủ, sau do hãy quét virus toan bộ hệ thống.

Khi nao thi máy tui moi het bị giới hạn?


Thực hien tron vẹn các yeu cau sau đây de chung minh bạn la nguoi thật co the giúp ban co quyền truy cap tam thời. Bạn co the liên lạc truc tiep với chủ trang web de xoa bạn ra khoi danh sách hạn chế.


Các gi the này
By Amblaoibh
#569727 Xem them thông tin chi tiet và các chung cu dẫn đến viec may bạn bị gioi han truy cập

Có chuyện gì vậy?


Máy tính cua ban hay một may tinh trong he thong mạng cua ban đã bị nhiễm virus. Virus nay giúp cho toi pham online su dung máy tinh hay hệ thong mang của ban de gởi thư rac hoac tấn công cac website khác.

Vì sao toi lại thấy trang này?


Trang web nay dang tham gia vao mot dự án giup nguoi sử dụng phong chong các tan cong từ bên ngoài, dong thoi hướng dẫn nguoi dung cách diệt neu da bị lây nhiễm

tui phai lam gì bây giờ?


Hãy luon bao đảm rằng phan mem chống virus cua ban được cập nhat day đủ, sau do hay quét virus toan bo hệ thống.

Khi nào thi may tui mới het bi giới hạn?


Thực hiện tron ven các yêu cau sau đây để chung minh bạn là nguoi that có thể giup ban có quyền truy cap tạm thời. Ban co thể liên lac truc tiếp với chu trang web để xoa ban ra khỏi danh sach hạn chế.


Các gì the nay gì đó bác...???
By giraffe_9591
#569732 Thật chat la không thể. Hoan toan không thể, minh dam khẳng định điều đó.

Hiện tại fshare thuong xuyên time-out la do lượng người truy cap quá lớn.

Nếu fshare nhu mega thì sẽ co thong báo của FBI tren trang chủ fshare de điều tra.

Thân chào
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement