Phần mềm hữu ích với Internet
By Hardy
#569552 WADA- Cong ty cổ phần mang Tam Nhìn Mới vua chinh thức giới thieu phien bản mới wada.vn. và cong bo hợp tác chien luoc giữa WADA voi Opera Software Việt Nam. Sự hop tac này với muc tieu đem lại cong cu tìm kiếm tot nhat để đáp ung nhu cầu tim kiem trên mang theo ngôn ngữ Việt. trong thoi gian tới.
Cổng thong tin tìm kiem thuan Việt này duoc phat triển dựa tren cong nghệ ngon ngu học doc dao do một cong ty Internet tại Nga cung cấp. Là cong cu tìm kiếm thong tin đầu tiên duoc phat triển riêng cho tieng Việt và người Việt, truoc mat WADA cung cap cho người dùng cac lua chọn tim kiem theo tin tức, hinh anh hay danh ba website. Trong đó, danh ba website là mot dac điểm nổi troi cua WADA so voi cac công cụ tim kiem khác khi tap hop hàng trăm ngan dia chỉ website tieng Viet thuộc mọi linh vuc của đời song xa hội, được phan loai thành hơn 300 nhóm, voi nhung thông tin mo ta hết sức cu the và hữu ich cho từng website.

Để giúp nguoi doc được tiện lợi nhất, WADA cung cap khoang 40 nghìn website duoc chọn lọc ky va phân loại thành 1.000 chuyen muc khác nhau. Ngoài ra, WADA cung có thể cho nhung kết quả tim kiem liên quan den Viet Nam bằng nhieu ngon ngữ khác (Anh, Pháp, Đức, Nga…)


Đáng chú ý, WADA tu đặt dấu tieng Viet khi nguoi dung gõ truy van của mình va dac biệt là co bo lọc kiểm soát, ngăn chan cac nội dung xau de bảo vệ tre em và vị thành niên.


Với nhiều tinh nang mới đang tung buoc hoàn thiện, hua hen trong thoi gian tới WADA se khẳng định vi the của mình trong cong đồng người su dung internet tại Việt Nam

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Thj_thj
#569573 cái nay dung tiếng Việt ha ban ? hay a nha ! "người Viet dung hàng Việt" . . .hihi thanks ủng hộ thong tin "nóng hổi nay cua bạn nhé !

mà cái tools nay khi nào bat dau sử dụng duoc vay bạn ?
By lynksu_dbsk
#569592 cai nay dùng tiếng Viet ha bạn ? hay a nha ! "người Việt dung hang Việt" ...hihi thanks ung hộ thông tin "nóng hoi nay của bạn nhe !

mà cai tools này khi nao bat đầu sử dung duoc vậy ban ? Nó da ra đời được hon 2 tháng và moi nguoi đang sự dung rat thoải mái đó bạn. Ban thu vào trang Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! va trai nghiệm nhé
By kao_bzo
#569660 No da ra đời duoc hon 2 tháng va moi người đang su dung rất thoải mai do bạn. Bạn thu vao trang Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! và trai nghiem nhé hihi ! thanks ban nha! để mình thu ! nó mà = 80 % google la minh xơi ngay
By Clerk
#569680 Mình thay tuy còn nhiều han che nhưng Wada da ngay càng hoàn thiện hơn, moi ra được được hon 2 tháng mà da duoc như vậy la okei lắm rồi
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement