Phần mềm hữu ích với Internet
By hoanang_yeungaymua
#569550 cho minh hoi mình muốn khoa cmt trên video youtube thi làm thế nao cac bạn !
By thanhcong0801
#569567 Bạn vao video manager, sau do o video bạn muon disable comment, bạn se nhin thấy chữ EDit, kế do la 1 dấu tam giac trỏ xuống, ban nhan vào dấu tam giac và chọn info and settings, sau do ban chọn Advanced settings, chỗ comment and responses, bạn bo dau check ô allow Comments, xong ban nhấn Save changes. Xong
By hat139
#569590 Trình quan ly video->video bạn muon chinh sửa->Chỉnh sửa->Thông tin va cài đặt->Cài dat nang cao-> bỏ dau tich ô"cho phép nhận xét"
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement