Phần mềm hữu ích với Internet
By lop05c1
#569546 hiện tai minh đang dùng 1 usb 3g 7.2M TQ mua moi coong có 350k. toc do download max chi dat trên dưới 200k/s (mạng vinaphone) khi chua bi giới hạn băng thông. con sau khi bị gioi han có tren duoi 30k/s. laptop sim viettel cũng k hơn, doi khi tốc độ con k ổn định bằng

Ở day da hay từng su dung usb 3g trung quoc cho mình hoi toc độ download cua cac bạn thế nào?
By Miss_Ebo
#569580 hien tai mình đang dung 1 usb 3g 7.2M TQ mua moi coong có 350k. toc do download max chi đạt tren duoi 200k/s (mạng vinaphone) khi chua bị giới han bang thông. còn sau khi bi gioi hạn có tren duoi 30k/s. Lắp sim viettel cung k hơn, đôi khi toc độ còn k on định bằng

Ở đây da hoac từng sử dung usb 3g trung quoc cho mình hỏi toc do download của cac ban thế nào?
Hàu hét thiết bị 3G hiẹn nay đều xuát xú từ " Tàu khựa" còn tóc độ bạn down chỉ dạt 200 KB/s thì có thẻ là chưa thu sóng duọc tót nhất, bạn nen mua 1 cái day nói dài cổng USB dẻ kết nối thiét bị 3G và máy tính vùa láy được hướng sóng tót nhất, vừa dõ nóng thiết bị 3G, và tát nhien tốc độ mạng bay h khi bị hạn ché thì chỉ còn 30 KB/s mà thôi
By duong_thanhvu90
#569613 Sao ban khong mua của Viettel, Mobifone, Vinafone ma lại đi mua hang không có nhan mac rõ rãng nhu vay thì tiền mat tat mang đấy bạn. Ngày nay do gì cũng co the làm giả, lam nhai được nên chon cho nào có uy tin mà mua bạn à
By nhasudatinh_t
#569632 hien tai mình đang dung 1 usb 3g 7.2M TQ mua moi coong có 350k. toc do download max chi đạt tren duoi 200k/s (mạng vinaphone) khi chua bị giới han bang thông. còn sau khi bi gioi hạn có tren duoi 30k/s. Lắp sim viettel cung k hơn, đôi khi toc độ còn k on định bằng

Ở đây da hoac từng sử dung usb 3g trung quoc cho mình hỏi toc do download của cac ban thế nào? Co the sóng kém nen the , bạn nen chuyen ra chỗ nao song tốt hơn . Vi usb 3g la mang không dây chu khong phải có day ma tốc độ luc nao cũng ổn dinh ca .


Nếu song khoe mà toc do không hon thi chắc chỉ co hang nhái . Usb 3G minh mua là loại e175-u , toc do 7,2Mbps/2,0Mbps từ hoi thang 6 năm 2011 ben viettel cũng mat 599k ( tính rieng usb )

Giờ gan tet có những chuong trinh giảm giá khuyen mai Usb 3G con 350k tuy vậy xuat hien những hàng gia hang nhái cũng khong it , bạn nen ra lại cửa hang ban mua rồi bao ho xem lại cai USB là vừa
By miumiususu1
#569656 Mik cung moi mua 1 con HSDPA cua tau giá 370k mới, đăng ky goi mimax vào test thu chỉ thấy cao nhat đạt được ~200kb/s ở ca 3 mạng dù sóng full. ae nao biết cách khac phuc sẽ hậu ta = thẻ cào đt 100k
By phuong_thai0505
#569675 Do troi nổi lúc nao cung không ổn diinh dau bạn ak, tru khi có kiến thuc chuyen môn chứ may mac hàng này, minh chi chọn đồ co bao hành thôi Nhieu luc nó cho cai bao hành giả thì
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement