Phần mềm hữu ích với Internet
By popy_to
#569515 Không biet vi lí do gi ma sáng nay khi vao facebook bằng google chrome minh lai bị ntn !


Vào facebook bang internet explorer thi hk bị nhưng bi lag quá

Bác nao biet chỉ e cái đi.....!
By manhtruong_z
By marianc_2807
#569541 Vụ này là do mạng chạm load chưa xong giao diện,

Còn theo bạn kia nói là giao diẹn cho mobi thì không fải, trang facebook dành cho mobi là đây Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By langtu_quay2002
#569577 cai day là chế do coi = mobi , chuyen về coi = desk la xong Ghê ghê, anh tai nhà ta đây

Không biet vi lí do gi ma sáng nay khi vao facebook bằng google chrome minh lai bị ntn !


Vào facebook bang internet explorer thi hk bị nhưng bi lag quá

Bác nao biet chỉ e cái đi.....! Do mang nhà thím cham do thím ơi
By Nana_InLove
#569609 Mình cung dang bị nè!!!

chuyển sang dung o ẩn danh thi khong bị!!!


Tưởng la do mấy cái ung dung mở rộng nhung vo hiệu hóa vẫn bị!!!

Chờ cao nhan vao phán vậy!!!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement