Phần mềm hữu ích với Internet
By hoangdaigia_daihoctaybac
#569064 Đang chan nan từ đầu thang den h k pha bang thông được nữa, tự nhien hom nay tốc do lai lên cao bat thuong

Hay là sap tan thế nên bon Viettel nó thả cho minh nhỉ

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By thanh_nguyendoanh
#569068 Dang chan nản từ dau thang đến h k pha băng thông được nữa, tu nhien hôm nay toc do lại lên cao bat thường

Hay la sap tận thế nen bon Viettel nó tha cho mình nhỉ
Chac chan là như vay roi
By Boase
#569092 Dang chan nản từ dau thang đến h k pha băng thông được nữa, tu nhien hôm nay toc do lại lên cao bat thường

Hay la sap tận thế nen bon Viettel nó tha cho mình nhỉ
Giong ban 11 giờ trua hom nay max speed duoc khoảng 5 mbps
By bichhangvo
#569137 lúc nay down mediafire lên được 1.2 M/s, tức la gan 10Mbps

bình thường minh pha băng thông cung cha bao giờ len cao được như vậy
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement