Phần mềm hữu ích với Internet
By tranmaluc78
#568242 ******** web site kiem tien qua mạng hay nhat Việt Nam - co hội kiếm them thu nhập cho học sinh, sinh vien

Giới thieu chungCông ty co phần ******** duoc thanh lập ngày 13 thang 10 năm 2010 (ngày Doanh Nhan Việt Nam). Cong ty ra đời voi muc đích gắn ket loi ích của nguoi tieu dùng và loi ich của doanh nghiep thong qua các du an do chính cong ty phát triển như: quang cao thân thiện, quang cao cộng đồng, khảo sat truc tuyến,... Ngoài ra, cong ty còn hoat dong trên các linh vuc tư vấn dau tu và dau tu tài chính, môi giới, đại ly va phân phối sản phẩm.--------------------------------------------------------------------------------


- ******** co trụ sở đàng hoàng, co dang ký kinh doanh, có ma so thuế...nói chung la co tư cách phap nhan đàng hoàng vay nen không thể lừa đảo.


- Bạn khong phai trả bất ky mot khoản phí nao de làm thành viên. Bạn chi kiem tiền bằng cach doc quảng cáo va xem video quảng cáo, viet bai hay gioi thieu bạn bè...


- ******** khac han với bán hang da cấp là ban phai mua sản pham de đi bán cho nguoi khác và gioi thieu người khác mua san phẩm. ******** khong bat bạn mua gì cả.


- Bạn truc tiep lĩnh tiền tu ATM hay the thanh viên ********, có su hop tác của cac doi tác hàng dau Viet Nam như ngan hang Vietinbank...


- La Cong ty kinh doanh va nhà quang cao lớn. Cong ty không những lam ve Quảng cáo ma con buôn bán go nhap khẩu, là nha nhap khẩu gỗ lon tu Châu Âu.--------------------------------------------------------------------------------

Định huong phat triển của trang ********.com:

- Hỗ tro nguoi tiêu dùng thong qua việc giảm chi phi quảng cáo cho san phẩm.

- Giup doanh nghiệp kiểm soat va đánh giá hieu qua của quảng cáo.

- Trao co hội kiếm them thu nhập cho học sinh, sinh vien và người đi làm.(Bằng cach tham gia khảo sát, xem video quang cáo, gioi thieu bạn be dang ký và viet bai trên ********)

- Nâng khat vong làm "giàu" cho the hệ trẻ.

Link Đăng Ký
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Được cap the thành viên ********


Để dam bao an toàn tai khoan của thanh vien và uy tin của ********. Cong ty đã liên ket voi đối tác la ngan hàng Vietinbank de tien hành cap the thành vien ******** cho các thanh vien có nhu cầu.

Quyền loi khi được cap the thành viên ********:

- Duoc ngan hàng quản li tai khoản thanh toan của Bạn.

- Được ******** va ngân hàng thanh toan tiền hoa hong moi tháng qua tai khoan đã đăng ký.

- Bạn có thể rút tiền tại các máy ATM của Vietinbank và hơn 24 ngan hang liên kết bằng the thanh viên ********.

- Thẻ thanh vien ******** có đầy đủ các chức năng tương đương với thẻ E-Partner C-Card của ngan hang Vietinbank.

- Không chỉ vậy, sử dụng the thanh viên ******** Bạn còn được giảm giá khi mua hàng tại các doanh nghiệp liên ket voi ******** bằng cách xuất trình the thanh viên ******** khi thanh toán.


Điều kiện để duoc cap thẻ:

- Bạn da dang ký thanh vien trang web ********.com và có ma so thành viên.

- Bạn điền thông tin theo mẫu đăng ký (******** sẽ gửi mẫu đăng ký the thanh viên ******** qua email trong vòng 10 ngày, kể từ ngày bạn kích hoạt thành công tài khoản).


- Thông tin khai báo làm thẻ phải chính xác với thông tin da dang ký thành viên.

- ******** sẽ cap the thành viên MIỄN PHÍ cho cac thành viên trang web.


Chú ý: ******** chỉ thanh toan cho thanh vien qua the thanh viên ********.


* Thẻ thanh vien ******** sẽ được gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ cua thanh viên da dang ký trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

* Những tai khoan không xác thực bằng the thanh viên ******** hay bản sao CMND ( gửi file scan CMND vào email: [email protected]********.com) sẽ bị xóa tai khoan sau 30 ngày kể từ ngày đăng ký thanh vien (tính từ ngày ra thông báo này).

* Những thanh vien đã có thẻ ATM Vietinbank vẫn có thể đăng ký cap the thành vien ******** để được hưởng nhiều ưu đãi hơn

Hướng dẫn:

******** sẽ trả tiền xem quang cao cho khách hàng thong qua hình thức tính điểm cho mỗi thanh vien vào xem quảng cáo.

Thanh toán qua thẻ ATM (Thẻ thanh vien được cấp miễn phí) và thẻ Điện Thoại (Viettel, Vina, Mobi) nếu số tiền của bạn ít hơn 100.000đ


Tính bình quân, số điểm bạn có thể kiếm được như sau:

- Xem quang cao video: 10 điểm/giây.

- Đọc tin quảng cáo: 10 điểm/giây.


công ty tính 10điểm=1đồng


Không chỉ vậy, cong ty còn tính điểm cho bạn khi bạn gioi thieu những nguoi khac xem quang cao cùng với mình:

- Bạn gioi thieu 10 người bạn xem quang cao (gọi là Mức 1 của bạn), 10 người này cũng dành 5 phút xem quang cao mỗi ngày, cong ty cũng chi trả cho bạn 300đồng/người.ngày.

- Cũng tương tự như vậy 10 Mức 1 của bạn gioi thieu mỗi người 10 người thì bạn có 100 người (gọi là mức 2 của bạn), cong ty cũng chi trả cho bạn 300đồng/người.ngày.

- Tương tự như vậy, cong ty chi trả đến Mức 5 của bạn theo sơ đồ sau :Nếu bạn xây dựng đến Mức 1, bạn được 3.000đồng/ngày


→ 90.000 đồng/tháng.


- Nếu bạn xây dựng đến Mức 2, bạn được 30.000đồng/ngày


→ 900.000 đồng/tháng.


- Nếu bạn xây dựng đến Mức 3, bạn được 300.000đồng/ngày


→ 9.000.000 đồng/tháng.


- Nếu bạn xây dựng đến Mức 4, bạn được 3.000.000đồng/ngày


→ 90.000.000 đồng/tháng.


- Nếu bạn xây dựng đến Mức 5, bạn được 30.000.000đồng/ngày


→ 900.000.000 đồng/tháng.Nếu bạn chỉ gioi thieu 10 người bạn cùng xem quang cao với mình thì mỗi tháng bạn cũng có được gần 100.000 đồng (đủ để nạp tiền cho chiếc di động của ban phai không nào?).Và biết đâu đó, 10 người mà bạn gioi thieu họ cũng muốn có tiền để nạp thẻ di động như bạn, họ cũng gioi thieu mỗi người 10 người bạn nữa, như vậy bạn đã có mức 2 của bạn và thu nhập của bạn bây giờ đã là 1 triệu đồng/tháng (cũng là một khoảng tiền kha khá góp vào sổ tiết kiệm của ban phai không nào?).

Và con đường làm giàu của bạn bắt đầu từ đây, bạn xây dựng được Mức 3 của mình và các mức sau đó.

Đến lúc đó, thu nhập của bạn tăng lên thật khủng khiếp 9 triệu, 90 triệu và 900 triệu đồng/tháng (có lẽ bạn sẽ không tin vào điều này phải không nào?). Bạn cho rằng khong the kiếm tiền dễ dàng như vậy được. Chúng tui cũng hoàn toàn đồng ý với bạn điều này.

Bạn xây dựng đến Mức 2 (khoảng 100 người) là khá dễ dàng nhưng để có được mạng lưới rộng lớn trên 1000 người là điều không hề dễ dàng tí nào, mặc dù nó rất đơn giản.

Việc này đòi hỏi sự kiên trì ở chính bạn, bạn càng kiên trì theo đuổi mục tiêu bao nhiêu thì thành quả bạn đạt được càng lớn lao bấy nhiêu.
By trami56
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement