Phần mềm hữu ích với Internet
By tieuthungheo2832000
#568205 hi em vua chuyển sang dung 3g nên còn nhieu cho không hiểu mong cac anh tận tinh chi bảo ạ. Em co usb 3g E171EU-1 cua chú Viettel, bay h em muốn dung goi mimax cho usb nay được không ạ, hihi, e co đút sim thuong vào dcom thi nó bảo la loi 628 ạk. Anh nao biết cách hack goi mimax trên sim thuong rồi gắn vao dcom dùng thì Phần mềm yahoo em nhé: [email protected]. Thank các anh nhiều, chờ tin cac anh nhé hihi
By yumi.hq_blog
#568249 hi em vua chuyen sang dùng 3g nen còn nhiều cho khong hiểu mong cac anh tận tình chi bao ạ. Em co usb 3g E171EU-1 cua chu Viettel, bây h em muon dung gói mimax cho usb nay duoc không ạ, hihi, e co dut sim thường vao dcom thì nó bao la lỗi 628 ạk. Anh nao biet cách hack goi mimax trên sim thuong rồi gan vao dcom dùng thi Phần mềm yahoo em nhé: [email protected]. Thank cac anh nhiều, cho tin các anh nhé hihi Rút ra cam lại . Go trinh duyệt cài lại . Resef lai máy tính .

Làm các cach tren mà còn keu loi thì đập dcom đi
By come_on
#568257 có USB 3G vt roi thì giờ kiem 1 cái sim thuong nua đăng kí Mimax. Tìm may cai tool bẻ bang thong cho E171EU-1 tren dien đàn nữa la xong thôi
Kết nối đề xuất: