Phần mềm hữu ích với Internet
By cartoonhy18
#567654 Đây la clip hướng dẫn (Chọn chát lượng HD):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Các bạn luu ý là trong lúc chọn folder User -> [ten user của bạn] -> rồi chon tuong tự ....

Nếu cac ban muốn xem phim nhu vay trong lúc download thi nên tuỳ chinh IDM max connection là 1, cac ban làm như sau IDM -> Options -> tab Connection -> Default max. conn. number: 1

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By huongquynh082
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement