Phần mềm hữu ích với Internet
By Bay
#567176 tự dung hom rài dùng chrome de lên facebook load anh 1 hồi la no bị thế này đây

ai có y kien giúp hộ em với.. tinh hinh là firefox van len bình thường
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By tonykhoa_pro
#567189 lỗi thoi bac ạ, F5 lai la dc ah, em bi quài
Blog Tâm sự:
By nhok_rin
#567209 bạn có dùng better popup blocker không . néu dùng chỉ chỉ vào biẻu tuọng better rồi allow
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online