Phần mềm hữu ích với Internet
By nhocbin13579
#567168 Mới đây, Microsoft da len tiếng chính thuc xac nhận 1 lo hong zero-day đã gay ra các nguy co an ninh với nguoi dung sử dung cac phiên ban IE cũ như IE 6, 7, và 8. Lỗ hong co thể cho phep hacker chiem quyen điều khiển may tinh chạy Windows cua nguoi dùng.


Microsoft cũng cho biet người dùng cac phien bản IE moi gom IE 9 va IE 10 không bi anh hưởng bởi lo hong bảo mật này. Bởi thế, nguoi dung IE nen nang cấp lên cac phien bản này de tranh các nguy co bao mật có the xay ra với mình.Cũng theo Microsoft, ma thuc thi từ xa se làm ảnh huong cach trình duyệt truy cap bộ nhớ, cho phep kẻ tấn cong su dụng PC cua nguoi dùng để lam may chủ chứa 1 website duoc thiet kế để khai thac lỗ hổng va tan công những nguoi dung khác. "Các hacker se thường su dung các thu thuat để lừa nguoi dung click vào cac website độc hại dinh kem trong email hoac qua các ứng dung nhan tin tức thời (Instant Messenger)"


Hiện tại, Microsoft dang tien hành sửa lo hong này.

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By trungnhutinfor
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement