Phần mềm hữu ích với Internet
By anhlatinhyeu0505
#567165 Chẳng la minh tìm mãi ma không biết có không nen lập topic de hoi các bạn.

VD:

Fan fage cua mình có 100 nguoi like,giờ mình muon xem số thu tu người nao da like từ 1->100 của fan fage thi xem kiểu gì

Có ứng dung hay phần mềm nao de xem không ?

Để hieu ro hơn như la minh muốn biết nguoi like fan fage thu 50 là ai thi lam ntn?

Chứ ngoi dem từ người dau tien đến người cuoi de biết so thu tự thi met quá.

Có cách nào,hay ai biet thì chỉ minh voi nhá
By Brannon
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement