Phần mềm hữu ích với Internet
By Daniels
#566740 mobi su dung miu phá bang thong thì tẹt ga nha chú...
By Aelfdane
By Yvon
#566786


ko biết do he thống của no hay gì nhưng xai ca ngày vẫn con chung đó
By hieu_bop
#566870 Da test thử, về toc do thì Viettel lởm nhất, Vina ngon nhất. theo em thi tốc độ ma cac bác chỉ dk 3g không thôi thi vung sâu vùng xa viettel van vuot trội còn o nhu chỗ em thi nếu khong xai các gọi cuoc gioi hạn thì 3 mang 4 mạng nhu nhau nhanh và dot tien còn nhanh hon em thì là em dung Miu toc do ổn dinh nhat hỳ vì pha duoc băng ass hy con các mạng # em khong pha được bác nao pha ass được vit teo & vina cho em xin thu thuật với a thanks các bạn nhé
By nothjngjs_forever
#566872 Cứ VT ma mần bạn a` sinh vien thi MIMAX 40 roi dang ký 3G . con nhà điều kien thi cứ dcom 3g roi dùng sim DCOM May tính mà xai tuy tốn tiền nhung mang chạy ầm ầm
By phamhoangquyet2007
#566875 Cu VT mà mần ban a` sinh viên thi MIMAX 40 rồi dang ky 3G . con nha điều kiện thi cu dcom 3g roi dung sim DCOM May tinh mà xài tuy ton tiền nhưng mang chay ầm ầm May hom vừa rồi dang dung thử Mobile Internet cua 3 mạng, khong dang ký gói cước, tốc do veo vèo, trừ tien cung vèo vèo luôn. Hôm nay vua thử dang ky gói cước, thử xong phat biết ngay, nhu rua bò, nản.
By muathu0507
#566892 vote cho viettel. to hay dùng dcom tron goi 120k rồi vao box mình kiếm phan mem phá băng thông về. luc nao mạng nó khoe thi cày jav met nghi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement