Phần mềm hữu ích với Internet
By Wat
#566490 Tình hinh la đang tính cat ADSL dùng 3G ma doc một lúc loan het cả lên, khong biet nên dùng cua bon nào. Anh em vao cho ý kiến cái, toc do là tiêu chi quan trọng nhất nhé (mình o Ha Nội):
Dung mang Mobi, Vina hay ViettelDung sim cho dien thoai hay sim cho may tính


Thanks.
By trslan_pn
#566498 hiện mobi và vietel dang free tóc dọ băng thong trọn gói , còn vina mình không biết . dùng sim DTDD xài trọn gói sẽ rẽ hon rát nhiều sim 3G , xem sóng mạng nào mạnh hon ở chỗ bạn , tóc dọ sim DTDD (có kích hoạt 3G) và sim 3G là ngang nhau. góp ý xíu , có gì nguòi khác vào góp ý bạn tiép nha .
By Dack
#566523 Tốt hon nen xem chỗ ban song mạng nào manh nhat thì dùng, uu tien viettel và mobi
By ngoctram_ken
#566567 Vote cho sim D-com 3G cua Viettel nào.

Tốt nhat la nên tìm hieu cho bạn sóng thang nao khỏe tốt thì dùng. sim thi nên dùng sim D-com cua VT giá rẻ hon sim di động thong thuong đăng ký 3G.
By nhattungsm
#566579 Theo minh hien tại nên dung goi MIU của Mobile vi từ ngày 20 , Viettel da hạ băng thong sau khi dùng het 2G chỉ còn 256 kbps ( truoc là 512 kbps). Nếu doc bao có ít flash thi còn được, chu co nhiều flash la phai chờ hơi lâu. Gói MIU cung 256 kbps nhung chi mất có 50K trong khi Viettel là 120K.
By Thoraldtun
#566580 Hix....Dùng 3G cua Mobi đăng ky goi MIU ý...chỗ mình 4. 5 laptop + vai cái điện thoai ma dùng mạng thoải mái...download thi tet ga...mà chỉ hết 20k/tháng
By Chay
#566596 Hix....Dùng 3G cua Mobi đăng ký goi MIU ý...chỗ mình 4. 5 laptop + vai cai điện thoại ma dung mạng thoải mái...download thì tẹt ga...mà chi het 20k/tháng share minh cach xài MIU 20k 1 thang di bác :U
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement