Phần mềm hữu ích với Internet
By littleprincess2508
#566456 tình hinh la em đang bi cai lỗi như này.

chrome khi dung fb, nhấp bat ky click vào link nao thì cũng ra cai như trong hình muon loa dc thì phải F5... cac bac có cao kien ji chỉ giúp em.. em dung windows 64bit.. hồi truoc la 7, h là 8, van bi như nhau

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Teithi
#566480 tinh hinh là em dang bi cái lỗi như này.

chrome khi dùng fb, nhap bat kỳ click vao link nào thì cung ra cái như trong hinh muốn loa dc thì phải F5... các bac co cao kiến ji chi giúp em.. em dung windows 64bit.. hoi truoc là 7, h la 8, vẫn bi nhu nhau tắt cai Better Pop Up Blocker di là dc
By locchocdeokhocvianh
#566517 Theo minh thi bạn nên chuyen han qua Firefox xai la chắc ăn nhất, vừa khong bi lỗi, vừa nhẹ (vì FF da khắc phục tinh trang ngồn RAM từ lâu), vua ho trợ Add on tot nữa.
By tueminh23
#566530 thời gian khoi động của FF lau lơn Chrome rat nhieu vài ngay truoc còn dùng FF de lướt FB. nhung cai lại máy cai lai thôi em nó luôn
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement