Phần mềm hữu ích với Internet
By funny_girl_vt
By gonsai92
#566598 Dang ky làm gì co mat 10k đâu bạn .


Nhắn Mimax gui 191 là no - 40k thôi .


Nhiều bạn cu bao phí 3g ma phi *** nào dau nhi , toàn tung tin vo van vãi . ban nay dùng mimax vit teo chưa , 10k 3G Nua nhe , các nha mang khác như vina theo minh biet thì không mat phi 3G, còn vit teo thi co đó
By Weatherly
#566603 ra ngoai mua 1 cai sim sinh viên dung di bạn

hi=ọ ban cung rẻ mà Minh Dung sim sinh ven ma , bình thuong thi 30k một tháng , nhung lam vậy thì chi co 20k thôi ,tiet kiem 10k
By tatca_laem
#566627 ban nay dùng mimax vit teo chưa , 10k 3G Nua nhe , các nha mang khác như vina theo minh biet thì không mat phi 3G, còn vit teo thi co đó Sắp thang dang ký test lai xem sao mà mat 10k
By Whitman
#566641 viteo cui bắp...mobi vứa re mang lại nhanh Trong tat cả nhà mang thi viettel ping thap nhat , bỏ them 10k ra để duoc duong truyền ping co 50 ms đáng không bạn


P/s: tất nhien cau hỏi này se khong dành cho cac ban cùng kiệt và la sinh viên
By tu_tra_loi
#566676 [QUOTE=nguyenhung_2411;15508004]Sắp thang dang ký test lai xem sao mà mat 10k [/QU

nếu bạn dung sim sinh viên thi thu nạp 30k xem co hết không nhé, còn sim thuong thì 50k

cẩn than mat 10 k đấy
By perfume_zon
#566683 30 k thang dau tiên thôi

còn tháng sau la 20k hết

tớ đnag dung day nè

download 400-700kb/s

xem phim chay ngon chắc la tai khoản của cau cuoi tháng nhỏ hon 30k chứ gì , cau thử cuối thang ma nhiều hon 30k xem
By barbie21_9
#566717 viteo cui bắp...mobi vứa re mang lại nhanh vina co hack băng thong duoc đâu , het dung lượng thì 33kb/s chán ,mobi thi không biết sao
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement