Phần mềm hữu ích với Internet
By hoangtudaiduong_nhoxkon
#565480 TIẾP Noi phiên bản 1 là vr 2!

Hướng dẫn cho hach băng thông trên điện thoại

Các cách hack băng thông 3G Mimax Viettel Mới nhất

Hướng dẫn dành cho hack băng thông DCOM trên máy tính Thủ công- Đầu tiên bật phần mềm quản lý Dcom lên kết nối 3g, rồi ngắt kết nối vào thiết lập Ưu tiên 2G

~~> Áp dụng

~~~~>Chuyển qua Tự động 2G/3G

~~~~.>Bấm Kết nối

~~~~>Dùng Process ExpLorer Restart Phan Mềm quản ly D com rồi tận hưởng. (Thấy cái process Dcom thì kill)

~~~>Nếu không dc thi làm nhiều lần!Down phần mềm :

Process Explorer để restart dcom direclink download:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Thank to All For Read Theard!

Đối với thao tác trên Điện thoại

Cập nhật 2015


Version 3 se Up cách độ D com Dow load >700KB/s tương đương 5,0 - 5,3 Mbps !
By hoalanhe2005
By thien_vu_vn
#565615 đã lam duoc cho MF 190s rồi, thank ban nhé, nhưng sao toc tộ không ổn định, len co 2 MB roi xuong 500KB ngay được
By duc1712
#565618 da lam được cho MF 190s rồi, thank bạn nhé, nhung sao tốc tộ khong on định, lên co 2 MB rồi xuong 500KB ngay được Cach nay là áp dung hack Request của tram PTS thôi bạn! CHua Chay tạm thời khi hack tat ca các cách khac không được ~~~ Du p`
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement