Phần mềm hữu ích với Internet
By bachanlua_tihon
#565146 @@, moi nguoi reg acc cực thế, moi nguoi chưa reg acc bang mail ảo à, chắc mem moi rồi

ví dụ nhé: ten acc gmail là: [email protected]

thì ta co the đăng kí dung no bằng cách them 1 dấu chấm vao la được: ví dụ: [email protected] hay [email protected]

tên mail càng dài, reg cang nhiều

Kính gửi Quy khach hàng,


Từ ngày 25/12/2012, Dich vu lưu trữ va chia sẻ tài nguyen truc tuyến Fshare.vn cua Cong ty Cổ phan Vien thông FPT (FPT Telecom) chinh thuc triển khai tinh nang “mời bạn bè”.


Theo đó, tất ca thanh viên của Fshare.vn co the dễ dang su dụng tinh nang này trong tai khoản cá nhan de gởi Link “moi ban bè” cùng tham gia su dung dịch vụ Fshare.vn thông qua Facebook, Yahoo, email, forums, v.v…


Đối với moi luot gửi Link “moi ban bè” và nguoi duoc gửi Link da dang ký, kích hoat tai khoản Fshare.vn thành công, thanh vien gửi link se nhan ngay 500 diem thuong trong tai khoan Fshare.vn. Diem thuong sẽ được dung de quy đổi thanh ngay sử dụng tai khoan VIP của Fshare.vn, theo chinh sach 1000 diem thuong = 01 ngay VIP. Chi tiet chinh sách điểm thưởng: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Lưu ý:


Khi thuc hien tính nang nay chính sach diem thưởng chỉ duoc ap dụng cho nhung thanh viên của Fshare.vn là free member hoac la các thanh vien VIP (co mua các gói dich vu có trả phi tren Fshare.vn).


Hướng dan thuc hiện tinh nang “mời bạn bè”, vui lòng: xem tai đây.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi thông tin chi tiet va thắc mắc ve dich vụ, Quy khach hàng vui long liên hệ:

Điện thoại: (08) hay (04) - 7300 8888

Email: [email protected]

Website: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


đã thử, kieu nay thì dùng thoa mai rồi, mỗi acc 500 diem chu ít chi
By Venjamin
By nguyenngoc575
#565178 cần gi tool ...mấy bác cu ket hợp cái yopmail voi ngồi reg bằng tay...tui lam trung bình 1 phut tam 3-4 account (bac nao không tin thi thoi tùy bác, nhung em nói thật khong phai chém đâu) tranh thu mà reg di no fix lỗi reg acc giong nhu gmail bây giờ

ps: bác nao khong tin vào yopmail check account kaisoul35_>kaisoul45 xem thoi gian chách nhau la bao nhiêu
By Rexley
#565203 @@, moi nguoi reg acc cực thế, moi nguoi chưa reg acc bang mail ảo à, chắc mem moi rồi

ví dụ nhé: ten acc gmail là: [email protected]

thì ta co the đăng kí dung no bằng cách them 1 dấu chấm vao la được: ví dụ: [email protected] hay [email protected]

tên mail càng dài, reg cang nhiều
By youandme_blog
#565214 ban có thể cho mình xin cái YH duọc k ^^ yahoo: hoihanvisailam

mà minh dao này hơi ban ty nên ít len yahoo
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement