Phần mềm hữu ích với Internet
By damnha_nt
By peti_yeuhe0
#565226 Dung Total Uninstall 5 go ra rồi cài lai ban Toi cung bị như vậy, gỡ di cai lại vẫn thế, cài ban khac cũng vậy, tat cai KIS đi thi cai được được không lỗi, bat dc link n nhung khong download được
By Yai_blog
#565227 Chủ topic dung Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! ve cai idm607 rồi COPY 2 file IDMan + RegKey (32bit) hay RegKey64 (64bit) vao thu mục vừa moi cai xong. OPEN file RegKey -> OK. Thanh cong chưa nào ?
By Barra
#565228 Chu topic dùng Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! về cai idm607 rồi COPY 2 file IDMan + RegKey (32bit) hoac RegKey64 (64bit) vào thu muc vừa mới cài xong. OPEN file RegKey -> OK. Thành cong chua nào ? pass de download là gi vay bạn
By dieuhien010879
#565273 Em da cài đặt rat nhieu phiên bạn IDM deu bị lỗi installation failed :
Mặc du da dùng Cleanse Uninstaller Pro go bo rồi cài lai cac phiên bản khac nhau đều bi loi trên.


Em cũng da vao run => regedit ... xoa key cũ rồi van khong được.


Mong moi nguoi giúp đỡ chi cho cách khắc phục!


Thanks! 1 Copy IDM ra desktop, 2 la tat Phần mềm virus, 3 la xem lại thoi giang thử xem
By trolaiwakhu_deyeunang
#565308 lick hong r` Chu topic dùng Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! về cai idm607 rồi COPY 2 file IDMan + RegKey (32bit) hoac RegKey64 (64bit) vào thu muc vừa mới cài xong. OPEN file RegKey -> OK. Thành cong chua nào ?
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement