Phần mềm hữu ích với Internet
By doantiencuong87
#565145 Em da cai đặt rất nhieu phien bạn IDM deu bi lỗi installation failed :
Mặc dù da dung Cleanse Uninstaller Pro go bỏ rồi cai lai các phiên ban khac nhau deu bi lỗi trên.


Em cung da vào run => regedit . . . xoa key cũ roi van không được.


Mong mọi nguoi giup đỡ chỉ cho cach khắc phục!


Thanks!
By hoaxuongrong_1198
By mr_nh0k_kut3.bibi
#565192 Cái nay minh cũng gặp nhung virut thì không phai roai vì mình dung kapersky mà. Có hom cai lại được roi xong lại bị loi la cứ dowload thi no hiện lên 1 bang gì đó ==> Không dow đựoc... Mong cac pro giúp đỡ... Thanks
By bachdiep1210
#565197 Cai nay mình cũng gap nhung virut thì khong phai roài vì minh dung kapersky mà. Co hom cài lại duoc roi xong lại bi loi là cứ dowload thi nó hiện len 1 bảng gì đó ==> Khong dow đựoc... Mong cac pro giúp đỡ... Thanks Đúng vay minh cũng sài KIS ban quyền nên chac khong phải do VIRUS .

---------- Bai thêm lúc 20:55 ---------- Bai trước là lúc 20:53 ----------

chac ban này bi loi rùi, virut, ................ Minh download bản cài truc tiep từ trang chu cung bị lỗi vậy.
By pe_shock_yeu_anh_oy
#565224 ghost lai xài cái khác ghost lai thì post cau hỏi này len lam gì ( dờ..ô..tờ..ốt..sắt...)
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement