Phần mềm hữu ích với Internet
By maianhvk
By hieu_bop
#563542 rẻ rach vãi thằng chủ thớt

câu thế đến đời bố mày cũng không lên được rừu đâu
By BLOG_Idol
#563552 rẻ rach vãi thằng chủ thớt

câu thế đến đời bố mày cũng không lên được rừu đâu tui dẻ rách cũng được, ít ra tui còn giúp được người khác.... nếu bạn không cần thì cũng chẳng cần nói như vậy đâu!!!!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement