Phần mềm hữu ích với Internet
By ph_ht
#563345 Mạng thì vẫn load vù vù. Máy thì hơi bị cùi

Ram 510MB P4 2.66GHz. Card màn hình 64.0MB

Có lẽ do máy cùi xem youtube bật màn hình lớn hết cỡ (480p trở lên) bị giật chăng

Bác nào biết giúp dùm thank nhiều

By Early
Kết nối đề xuất:
Lac Troi English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement