Phần mềm hữu ích với Internet
By gian_ho
By mailinh_dailylife
#562903 Vậy tạo thêm tk nữa để dành lưu thứ đặc bjệt wan trọng, hay lưu y chan cáj chính để dự phòng
By Herlbert
#562907 những file của TK miễn phí thì họ xóa thôi cho không quá tải máy chủ! Không phải, nó chỉ xóa những file Cr-ack, KeyMaker của phần mềm do vi phạm điều khoản gì gì gì của nó thôi...
By Winthrop
#562911 Không phải, nó chỉ xóa những file Cr-ack, KeyMaker của phần mềm do vi phạm điều khoản gì gì gì của nó thôi...

Hồi đầu của m những file nhiều part thì nó chỉ xóa 1, 2 part rồi hôm vừa rồi thì block hẳn.Nên giờ cũng nản back up thật. Chán nhưng vẫn dùng MF.
Kết nối đề xuất: