Phần mềm hữu ích với Internet
By nammoadidaphat811
#562712 Em down bộ font Lucidas về cài, sau đó lên facebook thì thấy font chữ của face bị thay đổi, em vừa xóa font này trong windows nhưng không hết (đã tắt hết các chương trình có thể). Pro nào chỉ em cách đưa font chữ facebook về mặc định ban đầu với, em Thank nhiều!!!

By Ramsey
#562719 Bạn down về xong cài à ?


Start -> Control Panel -> Add or Remove Programs , bạn đợi tí cho hiện lên danh sách những phần mềm vừa cài trong máy tính rồi kéo xuống tìm ''font Lucidas'' và remove đi là xong .
By o0omyluvo0o
#562727 Bạn down về xong cài à ?


Start -> Control Panel -> Add or Remove Programs , bạn đợi tí cho hiện lên danh sách những phần mềm vừa cài trong máy tính rồi kéo xuống tìm ''font Lucidas'' và remove đi là xong . Bác ơi, e dùng windows 7, nó cài thẳng vào font nên không gỡ trong Add or Remove Programs được..
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement