Phần mềm hữu ích với Internet
By phuchuy3107
#562237 Mình dow bản Ghost windows 8 về test thử mà idm không bắt được link file ghost mà toàn bắt link *.htm , mình chơi idm 5.12 , ai biết chỉ hộ mình, Thank mấy bạn
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement