Phần mềm hữu ích với Internet
By ctdesuong
#562219 Em cũng thế các bạn ah. Có cao thủ nào chỉ bảo đi. Họ toàn sửa những lúc em đi làm, ông bà già ở nhà thì không biết. Họ chỉ để lại tên đăng ký của em và -fxNÔ5Hml, em không hiểu thế là thông số nào của moderm các bạn nhỉ?
By Gilmer
#562220 Em cũng thế các bạn ah. Có cao thủ nào chỉ bảo đi. Họ toàn sửa những lúc em đi làm, ông bà già ở nhà thì không biết. Họ chỉ để lại tên đăng ký của em và -fxNÔ5Hml, em không hiểu thế là thông số nào của moderm các bạn nhỉ? đấy là tài khoản mạng nhà bạn

dùng nó để vào mạng

có thể tự đăng nhập, bạn làm như sau:

vào trang 192.168.1.1

để vào được trang này thì nó yêu cầu tên/pass, thường tên/pass cùng là admin (hay 1234)

==> advanced setup

==> nhìn sang bên phải chọn edit như trong hình


(nếu không có edit thì chọn add)

=> next

=> next

=> đến đây thì đánh tên đăng ký với pass vào

PPP Username:

PPP Password:


=> next

=> next

=> save

=> save/reboot

chờ 1-2 phút là đượckhi vào mạng được rồi thì nên backup cấu hình modem lại (đề phòng lần sau quên):

vào lại trang 192.168.1.1, tên/pass: admin (hay 1234)

Management => Settings => Backup => Backup settings (ở bên phải)

bạn chọn nơi để lưu nó lại (kích thước rất nhỏ chỉ 3-4 Kb)


Khi có vấn đề thì update lại:

Management => Settings => Update => chọn tệp tin => update settings
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement