Phần mềm hữu ích với Internet
By nangsaigon_02
#560634 máy tính bạn có mạng hay có chấm vàng thông báo mạng vẫn không vào được internet.

bạn vừa tắt proxy, thay đổi DNS, tắt tường lửa phần mềm diệt virut , cài lại driver hay thậm chí cài lại windows vẫn không được.

vậy đâu là nguyên nhân?


nếu bạn vừa thử các cách trên đều không được thì có thể là bạn đang sử dụng chung model mạng với nhiều người khác chắc các bạn vừa nghĩ đến ip tĩnh


theo nguyên tắc, các máy trong cùng 1 mạng Lan thì không được có địa chỉ ip tĩnh trùng nhau ( và các máy kết nối cùng 1 mạng wifi thì thêm là không được để địa DNS trùng nhau )

vậy đơn giản là bạn vào internet protocol phiên bản 4 ( TCP/IPv4) đặt ip tĩnh là

192.168.1.1 ( dòng này các bạn có thể đặt từ 192.168.1.1 đến 192.168.1.255 sao cho không trùng với các máy khác)

255.255.255.0

192.168.1.1

còn DNS bạn có thể để trống hay để các DNS của google, notron ...
sau đó ấn ok và xem sự thay đổi nhé


lưu ý: đây là mạng vnpt, mạng khác chưa thử

có gì sai sót đừng gạch đá nhé
By tj_xjnh
By pe_bau
#560642 máy tính bạn có mạng hay có chấm vàng thông báo mạng vẫn không vào được internet.

bạn vừa tắt proxy, thay đổi DNS, tắt tường lửa phần mềm diệt virut , cài lại driver hay thậm chí cài lại windows vẫn không được.

vậy đâu là nguyên nhân?


nếu bạn vừa thử các cách trên đều không được thì có thể là bạn đang sử dụng chung model mạng với nhiều người khác chắc các bạn vừa nghĩ đến ip tĩnh


theo nguyên tắc, các máy trong cùng 1 mạng Lan thì không được có địa chỉ ip tĩnh trùng nhau ( và các máy kết nối cùng 1 mạng wifi thì thêm là không được để địa DNS trùng nhau )

vậy đơn giản là bạn vào internet protocol phiên bản 4 ( TCP/IPv4) đặt ip tĩnh là

192.168.1.1 ( dòng này các bạn có thể đặt từ 192.168.1.1 đến 192.168.1.255 sao cho không trùng với các máy khác)

255.255.255.0

192.168.1.1

còn DNS bạn có thể để trống hay để các DNS của google, notron ...
sau đó ấn ok và xem sự thay đổi nhé


lưu ý: đây là mạng vnpt, mạng khác chưa thử

có gì sai sót đừng gạch đá nhé chào 1 thành viên của proshowsvn
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement