Phần mềm hữu ích với Internet
By lonely_8121988
#560377 Như trên tiêu đề mình có 1 chuyện bức xúc về mảnh đất mình đang sử dụng. nhưng chính quyền làm ngơ và đợi giả quyết cũng vừa được 2 năm nay mà vẫn chưa thấy đâu họ vẫn bảo đang giải quyết.

Ai biết cánh hay các web có thể sẻ chia chuyện khiếu lại bức xúc của dân để các cấp cao hơn biết không.

cảm ơn!

By nguyen_thuy_minh87
By nh0_sh0ck01
#560430 Thank bác.
Tại sao lại không phải là đài tiếng nói Việt Nam nhỉ có tiếng nói và trọng lượng hơn chứ?
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement