Phần mềm hữu ích với Internet
By hoak_gift
#560348 Hôm nay vào yahoo không còn thấy mục yahoo!messenger đâu nữa, vậy từ nay sao sao chat room kiếm bạn được đây

có ai biết phần mềm nào chat như yahoo không nhỉ

By quandinhhong
#560353 đóng 1 vài chức năng từ hôm 14 rồi bạn


Phần mềm chat thì có skype cũng phổ biến trên thế giới nhưng ở việt nam chỉ có yahoo là chiếm đại đa số
By quantridoanhnghiep
#560373 Hôm nay vào yahoo không còn thấy mục yahoo!messenger đâu nữa, vậy từ nay sao sao chat room kiếm bạn được đây
có ai biết phần mềm nào chat như yahoo không nhỉ Skype, Live messenger.v.v.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement