Phần mềm hữu ích với Internet
By truonggiang_ms_hut
#560535 Không Fix được đâu - Khi nào Tool của ForceF5 k dùng được nữa thì cách này mới bị fix

Hack cái này chắc tuỳ từng vùng - Có vùng bị Fix vùng thì k Từng khu vực nên còn tùy Tool và cách phá . Mình để trong laptop vài 3 cái tool + chú dẫn cách phá . Mỗi lần đem theo laptop tool này không dùng được thì cái kia dùng được . Không dùng được tool thì làm bằng tay

By sieunhan_bongbong_149
#560538 Từng khu vực nên còn tùy Tool và cách phá . Mình để trong laptop vài 3 cái tool + chú dẫn cách phá . Mỗi lần đem theo laptop tool này không dùng được thì cái kia dùng được . Không dùng được tool thì làm bằng tay Chuẩn bị kỹ thế Mình đi đâu cũng phá được k hỉu sao
By nhoxshin_lonely_love859
#560543 Ko có phân theo khu vực đâu ! Tuỳ chạm PTS thôi

Vung miền không quan trọng ! Bạn coi IP mỗi lần ngắt kết nối rồi hỏi tại sao Hack băng Thông thì không Phân biệt vùng miền
By mankichi84
#560550 Không Fix được đâu - Khi nào Tool của ForceF5 k dùng được nữa thì cách này mới bị fix

Hack cái này chắc tuỳ từng vùng - Có vùng bị Fix vùng thì k cái này thì đúng rồi. tùy vùng mà hác thôi

By anhchangkhotinh2008
#560557 không có phân theo khu vực đâu ! Tuỳ chạm PTS thôi

Vung miền không quan trọng ! Bạn coi IP mỗi lần ngắt kết nối rồi hỏi tại sao Hack băng Thông thì không Phân biệt vùng miền Không hiểu ý bạn này lắm
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement