Phần mềm hữu ích với Internet
By chiminhemthoi_08
By Weallere
By Xever
#560510 ở mình thì sài theo cách kết nối DCOm bằng cách kết nối ở chỗ wiffi rồi từ tắt wifi theo cách chuyển qua chế độ máy bay rồi từ chế độ máy bay chuyển về thuờg. vẫn test được và sài nhiều. mình ở bìh định.
By cafe_mu0j
#560523 Cái này làm thì chắc chắn sẽ thành công nếu bạn biết nguyên lý khi chuyển sóng của thắng 3G Vịt teo, tất nhiên lỗi này rồi sẽ bị fix cho mà xem ! Nhiều trang trong ketnooi.com/forum vừa nói đến rồi ! Thế nên mới có nhiều bạn tuyên bố ...mày mò phá phách một chặp là tự nhiên hăck được băng thông luôn !
By Faerrleah
#560531 Không Fix được đâu - Khi nào Tool của ForceF5 k dùng được nữa thì cách này mới bị fix


Hack cái này chắc tuỳ từng vùng - Có vùng bị Fix vùng thì k
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement