Phần mềm hữu ích với Internet
By sky_walker
#558806

Việc tạo và chạy 1 ứng dụng facebook trước kia lằng nhằng và có 2 cách là Dùng FBML (ngôn ngữ do facebook sáng chế ) và iframe.

Bây h facebook vừa không hỗ trợ cho FBML, nghe nói cũ rồi ,1 vài ứng dụng facebook viết bằng FBML vì thế cũng chết theo ,1 vài ebook chỉ dẫn làm ứng dụng cho facebook cũng không thể làm theo .
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Để tạo 1 ứng dụng vui trên facebook sẻ chia cùng bạn bè ,bây h không mất quá nhiều thời (gian) gian và dễ dàng hơn bao h hết .

1-host free heroku - cái này quá tuyệt cú luôn ( trước kia thì mệt lắm dùng localhost chạy qua chạy lại up lên tải xuống )

2-heroku giúp ta phần kết nối - tạo sẵn luôn cho bạn 1 class kết nối với facebook (ngon rồi)

3-đỡ phải config lằng nhằng nào là canvas,iframe, hay fbml ,php sdk hay javascript sdk.....

4- test cái cho vui với thỉnh thầy trên facebook Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

bắt tay vào làm 1 app facebook nào :B1:

Vô đây để đăng ký tên cho 1 app đãBấm vào đây để đăng nhập và xem link! sau đó click Create New App :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

-Nếu ai vừa từng tạo facebook sẽ có hình
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


sau khi click ta thấy hộp thoại sẽ hiện ra
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!chọn tên app ở đây , shi chọn Qrcode ,hay gì đó tùy bạn chọn cho hợp tên ứng dụng của bạn .

** chú ý tick vào web hosting : nhà cùng kiệt nên dùng host heroku (biết dùng thì cực KẾT luôn) tiện mà free -ở đây ta đang làm trên heroku mà .

ok xong chọn continue
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!gõ mã xác nhận tránh spam của facebook nhảy qua bước kế nào
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!chọn ngôn ngữ ở đây là PHP vàBấm vào đây để đăng nhập và xem link!(đăng ký tài khỏan mới trên web heroku) là như trên
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!khi nhận được thông báo như trên là xong - chúc mừng bạn vừa xong bước 1

B2: vô ứng dụng vừa tạo để kiểm tra khi các thông số :

ở website -> site URL , canvas URL , secure Canvas URL, Canvas Page ... tự heroku sẽ tạo và kết nối đến facebook . khi thấy các thông số trên là vừa thành công 1/2 Bước 2
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!kiểm tra host heroku vừa config chưa bằng cách

gõ địa chỉ Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! ra được hình trên là ổn

B3: down soft heroku tool hỗ trợ cho chuyện up hay thay đổi file trên server (host) heroku
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! - vô đây để download Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

sau khi tải và chạy màn hình dos heroku- đăng nhập bằng email + pass vừa tạo
** khi nhập pass nó sẽ không hiện gì kể cả ký tự *** thường thấy , vì vậy cứ nhập cho đúng là ok


$ heroku loginEnter your Heroku credentials.Email: [email protected]sword: Could not find an existing public key.Would you like to generate one? [Yn] Generating new SSH public key.Uploading ssh public key /Users/adam/.ssh/id_rsa.pub

.B4 : chỉnh sửa tạo ứng dụng trên máy tính của mình

mở màn hình dos của heroku gõ
$ cd trở về mục chính

rồi gõ tiếp

$ git clone [email protected]:blooming-meadow-5451.git -o herokuBấm vào đây để đăng nhập và xem link!

trong đó
blooming-meadow-5451 là url Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

mà ta heroku vừa tạo ra


$ git clone [email protected]:blooming-meadow-5451.git -o herokuInitialized empty Git repository in /Users/adam/facebook-template-php/.git/remote: Counting objects: 273, done.remote: Compressing objects: 100% (183/183), done.remote: Total 273 (delta 2), reused 261 (delta 0)Receiving objects: 100% (273/273), 25.55 KiB, done.Resolving deltas: 100% (2/2), done.

nếu hiện ra tình trạng xử lý như trên là vừa thành công không thì vàoBấm vào đây để đăng nhập và xem link!

mở file trong máy tính tại C:\Documents and Settings\Tên user máy tính của bạn

nếu thấy xuất hiện folder "blooming-meadow-5451" là thành công
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

B5 : chỉnh sửa code : thử tý xem sao

dùng notepad , DW hay notepad++ để sửa file index.php

tìm dòng chữ


<p>Welcome to your Facebook app, running on <span>heroku</span>!</p> thay thế thử bằng


<p>This is my app, I can edit it all I want.</p> save file lại

B6: upload để thay đổi trên server

Có 2 cách :

A -1 trên màn hình dos heroku bằng 2 lệnh


$ git commit -am "ghi chú" A-2 gửi 1 commit đến server để ghi chú ( mỗi lần gửi 1 commit là 1 ghi chú khác nhau - lần sau khác lần trước )

$git push heroku master

lệnh để đẩy code lên server

B cách 2 dễ hơn nhiều vì dùng chuột click click thôi - cá nhân mình KẾT cách này trực quan hơn .

chuột phải vào file index.php trong thư mục "blooming-meadow-5451"
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! sẽ ra giao diện quản lý
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!làm lần lượt

1- click recan : quét thay đổi

2- click stage changed : thay đổi

3- gõ vào commit message từ gì đó ví dụ " 1" (lần thay đổi sau thì gõ từ khác)

4 click commit
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!5 click push ra giao diện push gui

6- click tiếp push - đợi push xong
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!ra được hình tương tự như trên là bạn vừa thành công rồi .

1 vài ứng dụng facebook dùng heroku vừa làm
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

và đây là link download app mẫu Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! - Tải file morning-rain-1242
** down về giải nén ,nhưng đừng copy nguyên tất cả file trong thư mục morning-rain-1242 vào thư mục heroku vừa tạo ra trên máy bạn , nó sẽ lỗi đó , chỉ copy file những file
1- index.php
2-,java.js.php
3-và thư mục ảnh img
vào thư mục mà host heroku vừa tạo ra trên máy bạn nhé

tha hồ mà test nhé
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!chúc bạn thành công


Thấy hay Xin đừng quyên thank
By thienkim_ngocdiep
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement