Phần mềm hữu ích với Internet
By girhandboy789
By nguyenvanphuocloc
#557983 làm thế nào để thêm tên ca sĩ vào như thế này vậy mấy Pro.
Chủ pic up hình lên G+ mà để chế dộ riêng tư thì đưa lên đây ai xem được đâu mà giúp chứ!
By mymy_xinhxinh
#557984 Up mấy lần rùi mà sao nó không iện lên sao ta.

Tức là mình thấy nhiều video trên youtube ở cái tên bài hát thì người ta chèn luôn cả được tên ca sĩ( kích vào đó là nó dẫn đến kênh của ca sĩ đó ý) và cả chỗ phần " nghệ sĩ' nữa
By TRAN_DUONG
#558010 Up mấy lần rùi mà sao nó không iện lên sao ta.

Tức là mình thấy nhiều video trên youtube ở cái tên bài hát thì người ta chèn luôn cả được tên ca sĩ( kích vào đó là nó dẫn đến kênh của ca sĩ đó ý) và cả chỗ phần " nghệ sĩ' nữa Cái này là hệ thống Youtube chọn lọc tự động thôi bạn chứ mình không tự chỉnh được đâu.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement