Phần mềm hữu ích với Internet
By forme_makelove
#557249 XP chạy ngon, bản windows 7 chạy trong win7 bị lỗi copy link direct, không download được

cả 2 bản chạy ở chế độ mode trên windows 8 đều bị lỗi như trên
By Wartun
By congchuangutrongrung200675
#557263 XP chạy ngon, bản windows 7 chạy trong win7 bị lỗi copy link direct, không download được

cả 2 bản chạy ở chế độ mode trên windows 8 đều bị lỗi như trên lỗi line 9451 l, error : variable must be of type "object" là bị làm sao thế bạn update 2.0 sửa 1 số lỗi điên

Đã kiểm tra get rất tốt - khi 2 người ở 2 máy <> cùng get mới bị lỗi, còn tất cả các trường hợp khác khởi động lại tool hay windows
By BLOG_Idol
#557282 ok v2.5 sửa 1 số lỗi sau:

Object class

Không thể Download IDM

Thông báo lỗi cố định

tks @đã thông báo lỗi
By Avniel
#557283 test trên windows XP và windows 7 ngon ràu nhóe

PS: bản windows 7 không còn chạy được chế độ mode trong windows 8 nữa nhé, chờ bản windows 8 thôi
By Tau
#557302 chính thức cập nhật phiên bản 3.0

Thêm và chỉnh sửa:

Get link

Download tool

1 số lỗi v.v
By yeurauxanh
#557306 sao cứ báo lỗi line 9534 thế bạn
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement