Phần mềm hữu ích với Internet
By kt_05
#557114 Xin chỉ dẫn các bạn cách upload và lưu trữ tài liệu của bạn, chỉ dẫn show tài liệu .doc trên web để xem trong trường hợp bạn không có cài microsoft office.

Bạn chỉ cần vào Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

sau đó bấm vào upload -> upload file .doc hay .docx lên

sau khi upload xong nó sẽ tự hiện ra link download bao gồm link file .doc và link file .html để xem online

Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement