Phần mềm hữu ích với Internet
By Caddaric
#556417 Hôm qua mình mới reg 1 cái acc gmail nhưng chả thấy cái tùy chọn câu hỏi bảo mật (an ninh) đâu cả, reg xong vào phần chỉnh sửa cũng chả thấy đâu, thế là thế nào nhỉ? Cái mail cũ vào thì vẫn có phần thay đổi câu hỏi bảo mật.
By narutocr7
#556444 gmail bảo mật (an ninh) bàng email phục hồi và sdt là quá ổn rồi mà bạn. nếu sợ mất tài khoản thỳ có thể cài thêm

chức năng xác minh bước 2 nhé

By nik.gialai
#556464 gmail bảo mật (an ninh) bàng email phục hồi và sdt là quá ổn rồi mà bạn. nếu sợ mất tài khoản thỳ có thể cài thêm

chức năng xác minh bước 2 nhé Vấn đề không phải là sợ mất tài khoản mà là nếu quên mật (an ninh) khẩu thì trả lời câu hỏi bảo mật (an ninh) nhanh hơn.

Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement