Phần mềm hữu ích với Internet
By Underwear_daquang
#555587

Có ai bị như thế này chưa hay

"Không thể truy cập mạng

Google Chrome đang gặp sự cố khi truy cập mạng.

Điều này có thể do tường lửa hay phần mềm chống vi-rút hiểu nhầm Google Chrome là đối tượng xâm nhập trên máy tính của bạn và chặn đối tượng này kết nối Internet.

Bên dưới là một số đề nghị:

Thêm Google Chrome làm chương trình được phép trong cài đặt của phần mềm chống vi-rút hay tường lửa của bạn. Nếu chương trình này vừa được cho phép, thử xóa khỏi danh sách các chương trình được phép và thử thêm lại.

Lỗi 138 (net::ERR_NETWORK_ACCESS_DENIED"

Máy tui sài kis 2013 90 ngày và windows 8 pro vl .... dạo này vào nhiều trang web hay bị trắng màn hình và phải f5 2 3 lần mới vào được web mong các anh chị em cô bác giúp khắc phục lỗi này

Thân :

By tieu_lienvnn
#555627

Có ai bị như thế này chưa hay

"Không thể truy cập mạng

Google Chrome đang gặp sự cố khi truy cập mạng.


Điều này có thể do tường lửa hay phần mềm chống vi-rút hiểu nhầm Google Chrome là đối tượng xâm nhập trên máy tính của bạn và chặn đối tượng này kết nối Internet.

Bên dưới là một số đề nghị:

Thêm Google Chrome làm chương trình được phép trong cài đặt của phần mềm chống vi-rút hay tường lửa của bạn. Nếu chương trình này vừa được cho phép, thử xóa khỏi danh sách các chương trình được phép và thử thêm lại.

Lỗi 138 (net::ERR_NETWORK_ACCESS_DENIED"

Máy tui sài kis 2013 90 ngày và windows 8 pro vl .... dạo này vào nhiều trang web hay bị trắng màn hình và phải f5 2 3 lần mới vào được web mong các anh chị em cô bác giúp khắc phục lỗi này

Thân : Mình bị tương tự ! Dùng rất ức chế
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement