Phần mềm hữu ích với Internet
By Iorwerth
#555584 Tình hình là thế này tất cả người ơi.Nhà thằng bạn mình sử dụng gói mạng 3 mê của FPT và chỗ nó làm cũng dùng FPT nhưng là gói 8 mê.Nó biết user & pass hợp đồng mạng ở chỗ làm nó.

Vấn đề đặt ra ở đây dùng user & pass chỗ làm nó config vào mạng nhà nó được không và được thì cần làm thế nào. các bạn chỉ giúp hộ với.


Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement