Phần mềm hữu ích với Internet
By diemphuong_229
#555759 acc 147Gb lận mới ger! Nhưng thằng HOST này ít khi sử dụng lắm nó có lên 1TB thì cũng để làm cảnh thôi
By everlasting_love
#555771 acc 147Gb lận mới ger! Nhưng thằng HOST này ít khi sử dụng lắm nó có lên 1TB thì cũng để làm cảnh thôi m KẾT host nào nó cho up file lớn chút, đỡ mất công, mấy cái này up được file bé quá
By mr_gsb
#555782 Đang bận làm đề tài Mang nên ít time quá , rảnh thì sẽ làm lại thành tool trên máy vì thằng mail kia nó chặn IP khi request nhiều
By happysmile_thao1910
#555785 m KẾT host nào nó cho up file lớn chút, đỡ mất công, mấy cái này up được file bé quá Dropbox. File của bạn phải nhỏ hơn dung lượng Dropbox bạn có.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement