Phần mềm hữu ích với Internet
By chuonggio_langcam
#555791 thanks bạn vừa lắng nghe.không biết bon fpt có chịu không nữa cậu tìm đường day nóng của fpt mà gọi...cậu gọi cái thằng đi dường day là huề trớt lun đó...

thế nào thằng đi đường dây củng được đi công ty khác làm việc..
By lavie1005
By Kearney
#555794 chắc chắn là cậu này bị lậu rồi,xài lâu rồi mà không biết hả trời...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement