Phần mềm hữu ích với Internet
By conangdeptrai1012c
#555124 Sau 2 ngày Ghost lại máy, cũng như cài lại windows cuối cùng mình cũng tìm ra lỗi là sai ngày giờ. các bạn cài đặt lại ngày giờ => chọn múi giờ => update 1 lần nữa cho chắc chắn là ok
By jayhong89
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement