Phần mềm hữu ích với Internet
Hình đại diện của thành viên
By ngamy4xx
#1032502 ad leech dùm mình tài liệu Công nghệ chế biến rau trái T1. Nguyên liệu và bảo quản sau thu hoạch

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

thanks ad :grin:

>> bài này chịu
Hình đại diện của thành viên
By danthuongbn
#1032519 Nhờ ad leech hộ mình tài liệu này ạ, mình tìm thì thấy có trên trang của ketnoi.com, tuy nhiên link đã hỏng, nên mình nhờ ad leech lại ạ. Mình Thank nhiều.
Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By Huy17890
#1032521 ad giúp em tải 2 tài liệu này với ạ..


Luận văn Tích hợp các vấn đề kinh tế xã hội và môi trường trong dạy học môn hóa học lớp 12 trung học phổ thông
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường vào môn Địa lí ở trường THCS
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1032534
Huy17890 đã viết:ad giúp em tải 2 tài liệu này với ạ..


Luận văn Tích hợp các vấn đề kinh tế xã hội và môi trường trong dạy học môn hóa học lớp 12 trung học phổ thông
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường vào môn Địa lí ở trường THCS
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
>>
TÍCH HỢP CÁC VẤN ĐỀ KINH TẾ XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀO MÔN ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG THCS
Hình đại diện của thành viên
By donghea
#1032538 Nhờ ad tải giùm mình tài liệu này.
Lý luận giáo dục
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Thank ad rất nhiều !

>>>
LÝ LUẬN GIÁO DỤC
Hình đại diện của thành viên
By rica17
Hình đại diện của thành viên
By donghea
#1032562 Nhờ ad tải giùm mình tài liệu này với.
Một số kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học tiếng anh

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tks ad nhiều !
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1032565
donghea đã viết:Nhờ ad tải giùm mình tài liệu này với.
Một số kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học tiếng anh

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tks ad nhiều !MỘT SỐ KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH
Hình đại diện của thành viên
By Huy17890
#1032574 ad giúp em với ạ..

GIÁO ÁN ĐỊA 11 BÀI 9: NHẬT BẢN - TIẾT 1 TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

>>
NHẬT BẢN TIẾT 1 TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement