Phần mềm hữu ích với Internet
By mjviet2008
#553318 File host này có chức năng vào facebook và chặn tất cả quảng cáo của website rất đầy đủ và bổ ích cho các bạn...! Đã sử dụng rất ngon và hữu ích...!

Mọi người có thể download ở đây: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Đường dẫn đén file host là:

C:\Windows\System32\drivers\etc

Bên dưới chỉ là DEMO thôi, chứ file host này có đến 1000 dòng và 600KB cho nên post lên đây thì không được (bài viết không chịu 600KB)


NẾU BÀI VIẾT RẤT HỮU ÍCH CHO BẠN, XIN LIKE/THANKS ĐỂ LẦN SAU UPDATE TIẾP CHO CÁC BẠN...?!?# ************************************************** *******#

# --------------- Updated: 27/11/2012 ----------------#

# --------------- SINH VIÊN IT VÕ VĂN TIÊN ----------------#

# --------------- HTTP://ITVOVANTIEN.HUI.VN ----------------#

# ************************************************** *******#

# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.

#

# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.

#

# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each

# entry should be kept on an individual line. The IP address should

# be placed in the first column followed by the corresponding host name.

# The IP address and the host name should be separated by at least one

# space.

#

# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual

# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.

#

# For example:

#

# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server

# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host


127.0.0.1 localhost

31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 facebook.com

31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 login.facebook.com

31.13.79.7 apps.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 graph.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.facebook.com

31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com

31.13.79.7 developers.facebook.com

31.13.79.7 error.facebook.com

31.13.79.7 channel.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com

31.13.79.7 pixel.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com

31.13.79.7 pixel.facebook.com


127.0.0.1 tonec.com

127.0.0.1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

127.0.0.1 secure.registeridm.com

127.0.0.1 secure.internetdownloadmanager.com

127.0.0.1 mirror.internetdownloadmanager.com

127.0.0.1 mirror2.internetdownloadmanager.com

127.0.0.1 mirror3.internetdownloadmanager.com

127.0.0.1 registeridm.com

127.0.0.1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

127.0.0.1 internetdownloadmanager.com

127.0.0.1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

127.0.0.1 tonec.com

127.0.0.1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

127.0.0.1 registeridm.com

127.0.0.1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

127.0.0.1 secure.registeridm.com

127.0.0.1 internetdownloadmanager.com

127.0.0.1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

127.0.0.1 secure.internetdownloadmanager.com

127.0.0.1 mirror.internetdownloadmanager.com

127.0.0.1 mirror2.internetdownloadmanager.com

127.0.0.1 mirror3.internetdownloadmanager.com

# This MVPS HOSTS file is a free download from: #

# Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! #

# #

# Notes: The Operating System does not read the "#" symbol #

# You can create your own notes, after the # symbol #

127.0.0.1 localhost

::1 localhost #[IPv6]

# [Start of entries generated by WinHelp2002]

#

# [Misc A - Z]

127.0.0.1 fr.a2dfp.net

127.0.0.1 m.fr.a2dfp.net

127.0.0.1 ad.a8.net

127.0.0.1 asy.a8ww.net

127.0.0.1 abcstats.com

127.0.0.1 a.abv.bg

127.0.0.1 adserver.abv.bg

127.0.0.1 adv.abv.bg

127.0.0.1 bimg.abv.bg

127.0.0.1 ca.abv.bg

127.0.0.1 www2.a-counter.kiev.ua

127.0.0.1 track.acclaimnetwork.com

127.0.0.1 accuserveadsystem.com

127.0.0.1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

127.0.0.1 achmedia.com


.................................................. .......

By m_pro
#553324 Ax, đồ cổ 31.13.79.7 , con này trước xài rất tốt, chỉ mỗi tội chat hay bị lỗi, giờ mình chịu không vào được.

Còn quảng cái thì xài Adblock hay AdMuncher, quảng cáo nào cũng chết

Dù sao cũng thank vì tinh thần chia sẽ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement