Phần mềm hữu ích với Internet
By daoduytung3000
#552789 mạng nhà mình đang sài ổng ngày hôm sau bật máy nó cứ an hiện 2 đốt sáng ADSL vs internet có ai biết chuyện j vừa sãi ra k do mạng hay là do đường dây
By kazenka
By sou_khjn
#552809 nhà mình cũng vậy . trên mode đèn internet lau lau cái tắt mình dùng 2 cai mode đổỉ qua đổỉ lại cũng lâu lâu cái tắt. gọi bọn nó xuống , nó ngó cái về . chắc chuyen fpt qua
By khunglongconvn3000
#552863 một là do lỗi mạng, 2 là do lỗi modern hay converter quang (nếu dùng đường truyền cáp quang)

Tốt nhất là cứ gọi lên tổng đài bảo cho người xuống khắc phục. mà cứ phải gọi nhiều vào thì mới xuống nhanh được
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement