Phần mềm hữu ích với Internet
By keo_ngoc
#552566 Mình là sinh viên năm 4 trường ĐHCNTT - ĐHQG

Cảm phiền các bạn học trường ĐH Lạc Hồng một chút. Nhờ các bạn cho mình xin tài liệu này về nghiên cứu. Do mình cũng đang làm 1 số ứng dụng tương tự nhưng không có tài khoản vào forum trường. Link mình muốn download ở dưới:
Code: http://masterforum.lhu.edu.vn/default.aspx?g=Download&a=6894
http://masterforum.lhu.edu.vn/default.aspx?g=Download&a=6896
http://masterforum.lhu.edu.vn/default.aspx?g=Download&a=6903
http://masterforum.lhu.edu.vn/default.aspx?g=Download&a=6930 Địa chỉ mail mình: [email protected] (check mail mỗi ngày, có gì liên hệ nha mấy bạn)

Thank nhiều ! Rất mong được học hỏi.

By khanhkiet8x
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement