Phần mềm hữu ích với Internet
By Osbert
#552471 Có bạn nào tương tự mình không,mấy ngày này mình vào youtube để xem video thì toàn hiện thông báo Đã xảy ra lỗi, vui lòng thử lại sau. cái biêt cách khắc phục chỉ mình với. mình xài chrome,đã update bản mới nhất,và update cả Adobe Flash Player bản mới nhất luôn.
By Akiba
#552477 Youtube mình vẫn bình thường, xem video mới thông báo lỗi thì thường là do lỗi mạng thôi
By be_map1986
#552639 trước mình cũng bị lỗi này, nếu bạn đang dùng phần mềm hay add-on nào fake IP thì tắt đi nhez
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement