Phần mềm hữu ích với Internet
By becksin07
#549046 Sao những ngày mò mẫm, cuối cùng mình cũng vừa tìm ra cách giải quyết đăng nhập Facebook trên People qua mạng FPT, đơn giản chỉ cần copy file hosts (C:\Windows\System32\drivers\etc) ra desktop, mở bằng notepad , copy đoạn đưới đây vào, save lại và chép nó lại vào thư mục như cũ

Đây cũng là host mới nhất(7/3/12) để vào facebook cho trình duyệt đấy nhé


Hosts dành cho People + trình duyệt web

31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 facebook.com

31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 login.facebook.com

31.13.79.7 apps.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 graph.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.facebook.com

31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com

31.13.79.7 developers.facebook.com

31.13.79.7 error.facebook.com

31.13.79.7 channel.facebook.com

31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com

31.13.79.7 pixel.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 pixel.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 blog.facebook.com

31.13.79.7 logins.facebook.com

31.13.79.7 profile.ak.fbcdn.net

31.13.79.7 photos-a.ak.fbcdn.net

31.13.79.7 photos-b.ak.fbcdn.net

31.13.79.7 photos-c.ak.fbcdn.net

31.13.79.7 photos-d.ak.fbcdn.net

31.13.79.7 photos-e.ak.fbcdn.net

31.13.79.7 photos-f.ak.fbcdn.net

31.13.79.7 photos-g.ak.fbcdn.net

31.13.79.7 photos-h.ak.fbcdn.net

31.13.79.7 static.ak.fbcdn.net

31.13.79.7b.static.ak.fbcdn.net

31.13.79.7 pixel.facebook.com

31.13.79.7 api.facebook.com

31.13.79.7 chanel.facebook.com

31.13.79.7 0.50.chanel.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 graph.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 static.ak.facebook.comUpdate 16/3/2012 (chỉ dùng được trên trình duyệt web)

31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 facebook.com

31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 login.facebook.com

31.13.79.7 apps.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 graph.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.facebook.com

31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com

31.13.79.7 developers.facebook.com

31.13.79.7 error.facebook.com

31.13.79.7 channel.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 static.ak.facebook.com

Hoạt động trên People


Và trình duyệt bình thường


Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By secret_spy2710
#549071 Thank bạn rất nhiều !
Blog Tâm sự:
  • Chồng cũ gặp khó khăn với vợ mới sau khi bỏ rơi mẹ con tôi | 02:04 ...
  • Tôi đã tìm được người con gái bị mình hại đời | 01:04 ...
  • Lo lắng vì chẳng biết bao giờ mới mua được nhà cho vợ con | 12:04 ...
  • Em trai hay chơi với nhiều người bạn xấu | 12:04 ...
  • Nhà tôi chẳng có gì ngoài... điều kiện | 01:04 ...
  • Hơn một năm ngủ cùng, bạn trai chỉ ôm mà không quan hệ | 03:04 ...
By near_2806
#549124 mình xài bình thường mà bạn ? vừa up ảnh

---------- Bài thêm lúc 18:23 ---------- Bài trước là lúc 18:11 ----------

Thank bạn rất nhiều ! hihi, hông có chi
không hiểu sao hót này chậm thế bạn chờ 1 chút, khi mới đổi hosts lúc nào cũng thế nhé
By duykhanh_pro
#549278 Host này không xem được avatar bạn ơi cái này dùng cho People windows 8 mà bác, vừa update cho trình duyệt web
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online