Phần mềm hữu ích với Internet
By becksin07
#549046 Sao những ngày mò mẫm, cuối cùng mình cũng vừa tìm ra cách giải quyết đăng nhập Facebook trên People qua mạng FPT, đơn giản chỉ cần copy file hosts (C:\Windows\System32\drivers\etc) ra desktop, mở bằng notepad , copy đoạn đưới đây vào, save lại và chép nó lại vào thư mục như cũ

Đây cũng là host mới nhất(7/3/12) để vào facebook cho trình duyệt đấy nhé


Hosts dành cho People + trình duyệt web

31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 facebook.com

31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 login.facebook.com

31.13.79.7 apps.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 graph.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.facebook.com

31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com

31.13.79.7 developers.facebook.com

31.13.79.7 error.facebook.com

31.13.79.7 channel.facebook.com

31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com

31.13.79.7 pixel.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 pixel.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 blog.facebook.com

31.13.79.7 logins.facebook.com

31.13.79.7 profile.ak.fbcdn.net

31.13.79.7 photos-a.ak.fbcdn.net

31.13.79.7 photos-b.ak.fbcdn.net

31.13.79.7 photos-c.ak.fbcdn.net

31.13.79.7 photos-d.ak.fbcdn.net

31.13.79.7 photos-e.ak.fbcdn.net

31.13.79.7 photos-f.ak.fbcdn.net

31.13.79.7 photos-g.ak.fbcdn.net

31.13.79.7 photos-h.ak.fbcdn.net

31.13.79.7 static.ak.fbcdn.net

31.13.79.7b.static.ak.fbcdn.net

31.13.79.7 pixel.facebook.com

31.13.79.7 api.facebook.com

31.13.79.7 chanel.facebook.com

31.13.79.7 0.50.chanel.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 graph.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 static.ak.facebook.comUpdate 16/3/2012 (chỉ sử dụng được trên trình duyệt web)

31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 facebook.com

31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 login.facebook.com

31.13.79.7 apps.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 graph.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.facebook.com

31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com

31.13.79.7 developers.facebook.com

31.13.79.7 error.facebook.com

31.13.79.7 channel.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 static.ak.facebook.com

Hoạt động trên People


Và trình duyệt bình thường

By secret_spy2710
By near_2806
#549124 mình xài bình thường mà bạn ? vừa up ảnh

---------- Bài thêm lúc 18:23 ---------- Bài trước là lúc 18:11 ----------

Thank bạn rất nhiều ! hihi, hông có chi
không hiểu sao hót này chậm thế bạn chờ 1 chút, khi mới đổi hosts lúc nào cũng thế nhé
By duykhanh_pro
#549278 Host này không xem được avatar bạn ơi cái này sử dụng cho People windows 8 mà bác, vừa update cho trình duyệt web
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement