Phần mềm hữu ích với Internet
By quydang2002
#549789 thằng nào đăng cái bài mà ngắt kết nối rồi kết nối lại để lấy max băng thông giờ nó biết nó cắt hết mất rồi. dờ mờ nó. mấy bao nhiêu cái torrent muốn seed cho anh em mà giờ đành ngậm ngùi để mốc. biết phá băng thông rồi để lại mà dùng cho sướng share lên làm gì cuối cùng tất cả cũng về con số 0 Bạn này nói cung phải nên mình chỉ gần đến nơi thôi còn tất cả viêc thì cứ tự các bạn mò ra mà tự dung ,đùng oang oang mà về mo tất
By thuyphapk5
Kết nối đề xuất: